Loading...

Klient: EXME Berger Group
Kategoria: responsywna strona internetowa
Adres: www.exmeberger.pl

System multiportal CMS do prowadzenie zunifikowanych serwisów internetowych dla podmiotów EXME Berger Group.

EXME Berger Group to grupa kapitałowa, w skład której wchodzą cztery przedsiębiorstwa – ZOK, ZOK-TECH, ZSRG i EXME PLUS. Dla tego klienta wdrożyliśmy system multiportalu CMS pozwalający na stworzenie i prowadzenie zunifikowanych serwisów internetowych dla wszystkich podmiotów grupy.

Pierwszą częścią projektu powierzonego naszemu zespołowi było stworzenie spójnej koncepcji graficznej stron internetowych wszystkich podmiotów Exme Berger. Drugą było wdrożenie centralnego systemu CMS do zarządzania powstającymi stronami z uwzględnieniem uprawnień dostępowych i ról dla użytkowników pochodzących z odpowiednich podmiotów grupy oraz stworzenie systemu zunifikowanych szablonów stron.

Na potrzeby dostępu do zasobów i danych poszczególnych firm grupy wdrożono sekcję Strefa Pracownika. Repozytorium znajdujących się tutaj plików udostępniane jest zgodnie z prawami dostępowymi pracowników poszczególnych firm.

Cechą oczywistą tworzonych przez nas stron jest ich responsywność – praktycznie wszystkie tworzone przez nas projekty realizowane są obecnie w technologii RWD gwarantując poprawność działania na różnych urządzeniach.