Loading...

Jako agencja interaktywna przeprowadzamy kompleksowe realizacje sklepów internetowych, w tym wdrażanie Prestashop. W zależności od potrzeb, oczekiwań, strategii klienta oraz stopnia rozwoju jego e-biznesu dostosowujemy przebieg wdrożenia.

1. Brief

W zależności od woli Klienta, jeszcze przed przygotowaniem kosztorysu, wypełniana jest przez niego ankieta briefingowa albo przeprowadzany wywiad, podczas którego tworzona jest specyfikacja sklepu. Definiowane są wymogi estetyczne i funkcjonalne obejmujące konieczne do wdrożenia gotowe moduły bądź oprogramowania dedykowane. Określany jest także zakres integracji systemu e-commerce z zewnętrznymi źródłami danych typu hurtownie, serwisy transakcyjne, serwisy komunikacyjne.
W tym też etapie analizowana jest sytuacja konkurencyjna a także ustalane są etapy wdrożenia.

2. Kosztorys projektu

Stworzenie kosztorysu projektu z uwzględnieniem możliwych wariantów, niezbędnych dodatkowych modułów a także zapotrzebowania na zasoby powdrożeniowe typu serwer, asysta.

3. Względy formalne

Podpisanie umowy regulującej przebieg, etapy i zakres wdrożenia a także warunki gwarancji, serwisu powdrożeniowego. Obejmuje też warunki przekazania praw autorskich jak również dochowania tajemnicy handlowej.

4. Etap projektowy

W tym etapie powstają makiety funkcjonalne a następnie właściwe layouty poszczególnych ekranów sklepu obejmujące stronę główną, listingi produktów w kategoriach, kartę produktu, koszyk i jego etapy a także strony opisowe i strefę użytkownika z logowanie. Podejście to gwarantuje spójną, całościową koncepcję estetyczną sklepu.

5. Etap wdrożeniowy

Instalacja i wdrażanie Prestashop i zaakceptowanych widoków graficznych sklepu w jego mechanizmy. W tym to etapie powstaje działający już sklep. Klient może prowadzić zatowarowanie. Jest to jeden z najdłuższych czasowo etapów i może trwać od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy – w zależności od stopnia modyfikacji oraz dedykowanych rozwiązań wykraczających poza bazowe możliwości sklepu Prestashop.

6. Konfiguracja, integracje

Konfiguracja parametrów transakcyjnych sklepu w tym metod płatności oraz metod i kosztów wysyłek. W tym też etapie aktywowane lub konfigurowane są wszelkie rozwiązania integracyjne jak integracje z serwisami aukcyjnymi, porównywarkami cenowymi, systemami ocen.

7. Testy i optymalizacja

Instalacja sklepu i wdrażanie zaakceptowanych widoków graficznych sklepu w jego mechanizmy. W tym to etapie powstaje działający już sklep. Klient może prowadzić zatowarowanie. Jest to jeden z najdłuższych czasowo etapów i może trwać od kilku tygodni nawet do kilku miesięcy – w zależności od stopnia modyfikacji oraz dedykowanych rozwiązań wykraczających poza bazowe możliwości sklepu Prestashop.

8. Uruchomienie

Konfiguracja parametrów transakcyjnych sklepu w tym metod płatności oraz metod i kosztów wysyłek. W tym też etapie aktywowane lub konfigurowane są wszelkie rozwiązania integracyjne jak integracje z serwisami aukcyjnymi, porównywarkami cenowymi, systemami ocen.

9. Serwis

Bieżąca opieka i rozwój oprogramowania i funkcjonalności sklepu w ramach umownych postanowień.

Przykłady sklepów internetowych w naszym portfolio

Szukasz sprawdzonych rozwiązań, skutecznych narzędzi e-commerce skontaktuj się z nami. Skorzystaj z naszego doświadczenia i dobierz najbardziej dochodowe rozwiązania dla swojego sklepu internetowego.

Strona InstalatonON na ekranie laptopa
balustrady_large